Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Kryteria w rekrutacji do samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych

Szanowni Rodzice,
W dniu 28.10.2021r., została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzenia drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. Zostały również określone rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. W związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę na wprowadzone zmiany w kryteriach rekrutacyjnych, które będą obowiązywać w rekrutacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od nowego roku szkolnego. W wyżej wymienionej uchwale wprowadzono kryterium stałego zameldowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka na terenie Gminy Wielka Wieś oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania w Gminie Wielka Wieś za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.
Szczegółowe zmiany jakie zostały wprowadzone w kryteria rekrutacyjne mogą Państwo znaleźć w Uchwale Nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 roku.


Pliki do pobrania:

Określone kryteria brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z rodzajem dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:


Tagi dla strony:

2021-11-29