Lekcje o finansach

W ramach Programu realizowanego przez Ministerstwo Finansów pn. „Lekcje o finansach”, Gmina Wielka Wieś pozyskała dofinansowanie na przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i dwóch wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

Celem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Edukacja finansowa przyczynia się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych. Istotnym elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów. Połączenie zajęć lekcyjnych z wycieczką jest bardzo atrakcyjnym i skutecznym sposobem zainteresowania uczniów tematyką finansów.

W ramach Programu dwie grupy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy będą uczestniczyć w dwóch dwudniowych wycieczkach do Warszawy. Obie grupy zostaną przyjęte na warsztaty w Ministerstwie Finansów oraz będą uczestniczyć w interaktywnej grze symulacyjnej, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Moduł gry obejmuje 3 scenariusze, w których użytkownik pozna pojęcie phishingu i nauczy się jak unikać takich zagrożeń, pozna zasady związane z płatnościami w sieci, nauczy się jak weryfikować zabezpieczenia stron internetowych.

„Lekcje o finansach” dofinansowane są ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Ministerstwo Finansów.

Dofinansowanie zadania z umowy nr FEF/267/272/23/Lof/901 wyniesie 16 576,00 zł, wkład własny 4 144,00 zł.

Dofinansowanie zadania z umowy nr FEF/266/272/23/Lof/886 wyniesie 16 576,00 zł, wkład własny 4 144,00 zł.

Łącznie dofinansowanie dla dwóch grup uczniów wyniesie 33 152,00 zł, łączny wkład własny wyniesie 8 288,00 zł.

Logotyp Ministerstwa Finansów

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje