Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Małopolski e-Senior

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Wielka Wieś przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu: • Ukończenie 65 lat,

 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.


W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 

 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

 • Moja pierwsza poczta elektroniczna

 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

 • Facebook - serwis społecznościowy

 • Aktywność obywatelska online

 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

 • Podstawy obsługi edytora tekstu

 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 • Sprawy codzienne a Internet

 • Potrzeby duchowe a Internet

 • Zarządzanie swoimi finansami

 • Rozrywka z Internetem


W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.O terminie naboru będziemy informować już wkrótce!

2018-04-12