Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2023

Gmina Wielka Wieś realizuje projekt pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2023 r.” dofinansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego.

Zakres projektu obejmuje modernizację następujących dróg:
1. ul. Brzozowa w miejscowości Giebułtów;
2. ul. bez nazwy – nr działek: 176/4, 178/25, 178/29, 178/19, 178/21, 177/2, 178/17, 184/6, 184/9 miejscowość Wielka Wieś;
3. ul. Wąwozowa w miejscowości Wierzchowie.

Kwota dofinansowania: 199 050,00 zł
Całkowity koszt zadania: 476 653,52 zł

Logo Malopolska

logotyp Małopolska

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje