Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Wielka Wieś w 2022 r. realizowała projekt pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.” dofinansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego.

W ramach zadania zrealizowano 3 drogi - ul. Graniczna w Białym Kościele, ul. Leśna w Giebułtowie, ul. Hojoła w Giebułtowie. 

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 873 707,67 zł

Prezentujemy wykonane zadania: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje