Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

Informujemy, że Starostwo Powiatowe rozpoczęło prace geodezyjne mające na celu Modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów, Mogilany, Czernichów.

Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. z Krakowa.

Pracownicy ww. firmy wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem zawierające imienne upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jak również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy wykonawcy.
Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych.

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosimy o udzielanie informacji w w/w tematach geodetom wykonującym prace terenowe.

Harmonogram planowanych prac terenowych:
Bębło od 04.05.2021 do 28.05.2021
Będkowice od 04.05.2021 do 02.06.2021
Czajowice od 04.05.2021 do 02.06.2021
Prądnik Korzkiewski od 22.04.2021 do 30.04.2021
Szyce od 04.05.2021 do 02.06.2021
Wierzchowie od 04.05.2021 do 28.05.2021
Biały Kościół - od 21.05.2021 do 15.06.2021
Tomaszowice od 20.05.2021 do 15.06.2021
Wielka Wieś od 13.05.2021 do 30.06.2021
Giebułtów od 9.06.2021 do 15.07.2021
Modlnica od 16.06.2021 do 16.07.2021
Modniczka od 16.06.2021 do 15.07.2021

Tagi dla strony:

2021-04-28