Modernizacja placu zabaw w Wierzchowiu

Modernizacja placu zabaw w Wierzchowiu

W ramach zadania zostanie rozbudowany plac zabaw w Rynku w Wierzchowiu. 

Zakres: rozebranie klombu i kostki na części działki, montaż wielofunkcyjnego, urządzenia zabawowego oraz bezpiecznej nawierzchni pod nową zabawką. 

Termin realizacji do 30 września br. Wartość zadania blisko 40 tys. zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje