Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej, który odbywać się będzie w terminie 4-19 lipca 2022.


Dokumentację aplikacyjną znajdą Państwo pod linkiem: http://www.koronakrakowa.pl/843-nabor-3-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej


Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych osób przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące premii na podjęcie działalności gospodarczej:


-miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie działania naszego LGD (gminy:


Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś,


Zielonki)


-obywatelstwo państwa UE


-niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 3 miesiące (na


moment składania wniosku) oraz w momencie składania wniosku


-osoba nie może być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie


-konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go


łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w


którym upływają 2 lata od dnia wypłaty końcowej płatności (może być


samozatrudnienie).


Kontakt w sprawie naboru pod nr tel.: 12 346 43 12, 664 067 823, 664 067 821.   2022-06-23