Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece

Gmina Wielka Wieś ogłasza zaplanowany w dniach 8 maja do 12 maja 2017 roku nabór wniosków na wymianę pieców węglowych w ramach projektu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wielka Wieś mogą otrzymać nawet do 8 tys. z na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji. Radzimy krok po kroku, jak to zrobić.Dla kogo dotacja?


Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę, OZE lub paliwa gazowe.


Wysokość dotacji


W przypadku likwidacji starego kotła i zastąpienia go kotłem na biomasę, OZE bądź gaz dofinansowanie wyniesie: • 350 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła (ale nie więcej niż 8 tys. zł),

 • 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji (ale nie więcej niż 6 tys. zł).


Przykładowo:
Jeśli audytor ustali, ze nowy kocioł ma mieć moc 21 kW, a powierzchnia ogrzewana wynosi 80m2, to dotacja wyniesie 21x350 zł = 7350 zł (do pieca) i 80x80zł = 6400 zł, czyli maksymalna wysokość 6000 zł (do instalacji).


Dotacja obejmuje: • Demontaż starego źródła ciepła.

 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła.

 • Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czwórdrogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy.

 • Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Kryteria dostępu budynku


Dotacja będzie przyznawana wyłącznie dla budynków, które spełniają warunek efektywności energetycznej na poziomie 150 kWh/m2/rok dla budynków jednorodzinnych i 135 kWh/m2/rok dla budynków wielorodzinnych. W praktyce oznacza to : • Docieplenie ścian – min. 10 cm styropianu lub 12 cm wełny mineralnej, przy czym przy budynkach wybudowanych po 2000 r. istnieje szansa na spełnienie warunku 150 kwH przy dociepleniu 5 cm styropianu.

 • Docieplenie stropodachu (ostatnia przegroda stykająca się z powietrzem zewnętrznym lub nieogrzewanym poddaszem) – 12 cm styropianu.

 • Okna – szyba zespolona.


Krok po kroku • Złożenie deklaracji: w terminie od 8 maja do 12 maja 2017 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. Deklaracje można znaleźć na poniżej lub w wersji papierowej na dzienniku podawczym. Deklaracja musi być podpisana przez wszystkich właścicieli lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa. Niezbędnym załącznikiem jest kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności (np. wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl).

 • Bezpłatny audyt: jest po to, aby można było ocenić efektywność inwestycji. Audytor poinformuje dokładnie, jakie warunki musi spełnić kocioł i wskaże jego moc. Urząd Gminy na podstawie złożonych deklaracji zleca wykonanie audytów.

 • Podpisanie umowy dotacji: w przypadku zgody z zaleceniami audytora, podpisywana jest  umowa z gminą i następnie wybór instalatora, który wymieni stary węglowy piec na nowy, spełniający warunki. Wnioskujący musi zapewnić realizację zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (pozwolenia na budowę, zgłoszenia).

 • Rozliczenie dotacji: wniosek o rozliczenie projektu wraz z kopiami faktur.


Dodatkowe informacje


2017-04-19