Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW


W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Wielka Wieś.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś adres  pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce pokój 112.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Warchulskiej w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pok. Nr 112 oraz pod numerem telefonu 12/419 17 01 w.162.

Tagi dla strony:

2016-04-12