Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Obchody 45-lecia grupy Kolędniczej Herody z Modlnicy oraz nadanie Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej

Huczne „Sto lat” zabrzmiało na początek, ku uciesze jubilatów i zaskoczeniu organizatorów, ponieważ potrzeba serca była większa niż konwenanse.

Tak oto rozpoczęliśmy obchody wielkiego święta, na które przybyli znamienici goście, a wśród nich: Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz oraz jego Zastępca Krzysztof Wołos, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Czekaj, Radni Powiatu Krakowskiego: Krystyna Janecka oraz Wojciech Karwat pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Powiatu Krakowskiego, a także kierownika grupy kolędniczej Herody z Zielonek, Radni Gminy Wielka Wieś na czele z przewodniczącym Rady Zbigniewem Mazelą, Zarząd Stowarzyszenia Teatru Regionalnego w Krakowie na czele z Panią Prezes Bogumiłą Pietrzyk- Przewodniczącą Komisji Kultury w Radzie Gminy Wielka Wieś, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Chrzanowie Teresa Wojciechowska wraz z pomysłodawcą corocznego Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych Janem Rysiem, sołtysi Gminy Wielka Wieś, księża Parafii Modlnica na czele z księdzem proboszczem Janem Adamusem, przedstawicielki zespołów regionalnych z terenu gminy.

Na wstępie Pani Bogumiła Pietrzyk przedstawiła prezentacje na temat tradycji grupowego chodzenia z kolędą po domach, która później przerodziła się w  historie Herodów. W tym roku świętujemy 45-lecie powstania Herodów z Modlnicy, ten niemal półwieczny czas poświęcony na dbałości o kultywowanie tradycji kolędowych Herodów, docenił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, przyznając Grupie Kolędniczej Herody z Modlnicy odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaka ta, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem jest przyznawana osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, którą niewątpliwie są Herody z Modlnicy. W tym miejscu warto nadmienić, że wniosek o odznaczenie został złożony staraniem Pani Bogumiły Pietrzyk, która zgromadziła niezbędne materiały, dokumentujące działalność jubilatów.

Ministerialne odznaczenie w postaci medalu oraz legitymacji, przy dźwięku uroczystych  fanfar przekazali pan Wójt Tadeusz Wójtowicz wraz ze Starostą Powiatu Krakowskiego Józefem Krzyworzeką. Swoje gratulacje złożyli także: pan Kazimierz Czekaj, pan Wojciech Karwat, pani Bogumiła Pietrzyk, pani Teresa Wojciechowska, odczytano także list gratulacyjny przesłany przez Marszała Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, a na koniec najmłodszy zespół regionalny naszej gminy czyli Wielkowsianki słodko obdarował naszych kolędników.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne, oprócz kolędników z Modlnicy, na scenie gościnnie pojawiła się Grupa Herodów z Zielonek, która z dużą dozą humoru postanowiła niespodziewanie „obkolędować” niczego niespodziewającego się Starostę.  Na koniec wystąpiła Grupa Herodów z Czajowic, która w tym „sezonie kolędniczym” wywalczyła w Przeglądzie Kolędniczym w Chrzanowie, nominacje na Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej.

To zimowe popołudnie upłynęło w atmosferze barwnych kolędniczych strojów i radości, życzymy Herodom z Modlnicy, żeby nie ustawali w  swojej działalności jeszcze wiele lat, by czerpali radość ze swojego działania, a kiedy będzie trzeba znaleźli godnych następców swoich królewskich ról.

Dziękujemy Pani Dorocie Nowak Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Modlnicy wraz z pracownikami szkoły za  udostępnienie hali sportowej oraz życzliwość i pomoc w organizacji uroczystości.

Dziękujemy też przybyłym gościom, że zechcieli świętować wraz z naszymi Herodami.

Tagi dla strony:

2016-01-18