Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nalepki dla samochodów napędzanych paliwem ekologicznym

Nalepki dla samochodów napędzanych paliwem ekologicznym można odbierać w naszej Gminie.


O wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE) wnioskuje właściciel; w przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu.


Oznakowanie to wydaje posiadaczowi pojazdu wójt, burmistrz albo prezydent miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu.


Samochody z tymi naklejkami będą zwolnione z opłat parkingowych oraz będą mogły poruszać się bus pasami.


W celu odróżnienia rodzaju zasilania samochodu, zastosowane będą 4 kolory naklejek:


niebieska – dla pojazdów elektrycznych,
zielona – dla pojazdów zasilanych wodorem,
brązowa – dla pojazdów zasilanych CNG,
fioletowa – dla pojazdów zasilanych LNG.


Niebieską naklejkę będą mogły otrzymać jedynie samochody całkowicie elektryczne.


Jak odebrać naklejkę EE


Należy wybrać się do Urzędu Gminy pok. 134. Na miejscu należy wypełnić wniosek i okazać dowód rejestracyjny oraz dowód osobisty.
Naklejki wydawane są w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Naklejka wydawane jest bezpłatnie po zaakceptowaniu wniosku.Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : Dz.U. z 2018 r. poz. 317Karta informacyjna

2019-02-28