Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nasza Gmina w czołówce rankingów WPROST

Nasza Gmina doceniona w rankingach tygodnika „WPROST” w kategoriach Najszybciej rosnące Gminy i Gdzie żyje się najlepiej?

Wprost.jpg

Któż z nas nie lubi jak dobrze się mówi o nas czy naszej rodzinie, jeśli docenia się nasze starania i osiągnięcia? Dziś możemy wszyscy być dumni z naszej Małej Ojczyzny „Gminy Wielka Wieś”, w której mieszkamy, spędzamy wolny czas a niejednokrotnie pracujemy. Nasza Gmina prężnie się rozwija i coraz częściej jest chwalona i doceniana nie tylko przez mieszkańców czy przedsiębiorców a przez zewnętrznych obserwatorów i analityków. Z roku na rok rosnące dochody własne, sprawnie wykorzystywane pieniądze z Unii, niskie zadłużenie takie wyniki przyniósł ranking najbardziej efektywnie zarządzanych gmin, w którym nasza Gmina zajęła I miejsce w Małopolsce i 20 w skali kraju wśród gmin wiejskich

Wprost_1_gminy.jpg

Wysokość dochodów i wydatków gmin, które porównywano w pierwszej części rankingu „Wprost”, mówią o zamożności Gmin, ale niekoniecznie musi się to przekładać na poziom życia samych mieszkańców. Dlatego na podstawie sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi na rozesłane ankiety spośród zwycięzców głównego rankingu tygodnik wytypował najlepsze gminy do życia.

Wprost_2_gminy.jpeg

Tym razem 2 miejsce w Małopolsce i 20 w Polsce! Zebrane dane, pokazały, że w polskich gminach poprawia się jakość życia. Coraz więcej wydajemy na ochronę środowiska (mamy skanalizowane niemal 100% aglomeracji) i kulturę. Istotnym elementem jest spadek poziomu bezrobocia. Zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach. Niemal w każdej miejscowości są ogólnodostępne boiska, palce zabaw, czy budynki komunalne. Dzieci i młodzież mają zapewnioną bogatą ofertę spędzania wolnego czasu jak też zajęć pozalekcyjnych. Gmina dba również o zapewnienie aktywności seniorom poprzez proponowanie im ciekawej oferty wyjazdów, spotkań, zajęć.

Cieszą wysokie lokaty w rankingach i to, że dostrzegają nasz Gminę w skali całego kraju jednak najważniejsze dla samorządu jest aby oceny te przekładały się na realny rozwój i zadowolenie mieszkańców Gminy – mówi Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz. To dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami sołectw, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami ale również otwartymi na wsparcie przy realizacji czasem trudnych inwestycji mieszańcami Gmina może sprawnie działać – dodaje.

Gmina ma dochody na poziomie 40 mln. zł a wydatki blisko 60 mln. zł to dlatego, że pozyskujemy liczne środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne na projekty zarówno te duże jak sieć kanalizacyjna i modernizację oczyszczalni (ok. 14 mln. zł dofinansowania) jak i na mniejsze zadania z zakresu edukacji, czy rekreacji (zajęcia pozalekcyjne, boiska ze sztuczną nawierzchnia, remonty świetlic). W naszej gminie stale zwiększa się liczba firm a za dużymi firmami płacącymi po kilkaset tysięcy złotych podatku przychodzą też mniejsze, a my staramy się tworzyć im dobry klimat do rozwoju – mówi W-ce Wójt Gminy Krzysztof Wołos .

Tagi dla strony:

2015-08-07