Nasza Gmina w Metropolii Krakowskiej
Wczoraj, 28 marca 2014 roku oficjalnie powołano Metropolię Krakowską, czyli stowarzyszenie zrzeszające Kraków i 13 ościennych gmin, w tym naszą. W skład stowarzyszenia weszły jeszcze gminy: Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów i Zielonki.

Głównym zadaniem Metropolii Krakowskiej będzie pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską ma umożliwić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Stowarzyszenie ma uskutecznić pozyskiwanie środków unijnych na przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie chodzi o kwotę 230 mln euro (czyli około 1 mld złotych) na takie obszary działań jak transport, niska emisja oraz usługi i rewitalizacja.
Najwięcej środków, bo 56% całej puli gminy chcą przeznaczyć na transport, czyli budowę dróg, kolej aglomeracyjną czy parkingi i ścieżki rowerowe. 24% mają pochłonąć zadania związane z usługami publicznymi i rewitalizacją tj. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną oraz rewitalizacja ubogich obszarów miejskich i wiejskich. Trzeci z obszarów, czyli niska emisja to 20% całej kwoty.

Kronika Krakowska 27 III 2014, godz. 18.30 [12'08 - 14'17]
kk.jpg

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: