Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„Nie jesteśmy sami, jesteśmy wspólnotą zwłaszcza przed świętami”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wraz z Zespołem Modlnicanie oraz SF Teatr Regionalny zaprosił starszych i samotnych mieszkańców naszej Gminy na  wspólne Spotkanie Wigilijne w ramach realizowanego projektu „Nie jesteśmy sami jesteśmy wspólnotą zwłaszcza przed świętami”, pod patronatem Wójta Gminy, które odbyło się w niedzielę 21 grudnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Modlnicy o godz. 15-tej.

Na spotkanie przybyło 170 mieszkańców gminy. Po przywitaniu gości, Tadeusz Wójtowicz – wójt gminy złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom, ich rodzinom oraz mieszkańcom gminy Wielka Wieś. Następnie proboszcz Modlnicki ks. Jan Adamus pobłogosławił opłatki, którymi połamali się wszyscy uczestnicy składając sobie życzenia. Na spotkaniu byli również wice wójt Krzysztof Wołos, ks. Artur Gielata, Aneta Solarz wraz z pracownikami GOPS, zarząd Teatru Regionalnego, Krystyna Janecka radna powiatowa, oraz radni gminy Krystyna Goraj, Liliana Wilk, Józef Wojdała, Bogumiła Pietrzyk prowadząca uroczystość. Życzenia w imieniu nieobecnej Krystyny Sułko przewodniczącej Rady dla wszystkich mieszkańców złożyła Bogumiła Pietrzyk.

Na występy został zaproszony zespół z Bębła pod kierunkiem Krzysztofa Barana, który śpiewał kolędy wraz z publicznością oraz recytował wiersze. Zaprezentowała się również seniorka z Giebułtowa p. Maria Zabiegaj.

Zespół Modlnicanie przygotował kolędy i pastorałki oraz wystawił szopkę krakowską w reż. Fredy Urbaniak – aktorki, reżysera oraz Dyrektor Teatru Groteska. W nowej szopce wykonanej przez Zespół Modlnicanie poruszały się lalki teatralne wykonane ponad 50 lat temu. Lalki mówiły głosami Anny Kiełbus, Marii Szafraniec oraz Wojciecha Mazura i Stanisława Krzęciasza. W ruch wprowadzone zostały przez Krystynę Staszczyk i Barbarę Litewka. Scenariusz szopki pozyskano z arch. Teatru Regionalnego.

Następnie p. Freda zaprezentowała maski teatralne, które zostały założone sołtysowi Modlnicy i Stanisławowi Krzęciaszowi.

W obsłudze uczestników pomagali wolontariusze GOPS.

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami świątecznymi wykonanymi przez członków Zespołu Modlnicanie. Wychodząc pytano „kiedy następne spotkanie”. To integracyjne spotkanie ludzi w starszym wieku jest ważnym aspektem wspólnoty mieszkańców gminy Wielka Wieś, dlatego warte jest kontynuacji.

Jeszcze raz najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy składa Zespół Modlnicanie, Teatr Regionalny w Krakowie, Radne Modlnicy wraz z Sołtysem i Radą sołecką.


tekst i foto: Bogumiła Pietrzyk

2014-12-22