Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nowa firma odbierze odpady

Od stycznia 2021 przez 18 miesięcy gospodarkę odpadami komunalnymi będzie realizowała nowa firma: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o. o.

Zmianie ulega stawka opłat miesięcznych
, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXV/285/2020 z dnia 22 października 2020r., począwszy od stycznia 2021 r. wyniesie 33,00 zł od osoby.

Od nowego roku obowiązywać będą również większe zniżki dla osób kompostujących bioodpady (8 zł od gospodarstwa). Jeśli więc mieszkaniec posiada lub planuje założyć kompostownik musi złożyć nową deklarację śmieciową.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można oddawać odpadów ulegających biodegradacji ani przed posesję ani do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.

Dodatkowa zniżka na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej
(o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Odbiór odpadów segregowanych oraz zmieszanych w dalszym ciągu zostanie utrzymany co 2 tygodnie przez cały rok.


W razie dodatkowych pytań, prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy tel.: (12) 419-17-01 wew. *131, *181 lub na adres e-mail d.grzybowski@wielka-wies.pl, k.bol@wielka-wies.pl


Więcej informacji, znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy: https://www.wielka-wies.pl/…/gospodarka-odpadami-komunalny…/

Tagi dla strony:

2020-11-13