Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nowy rok, nowe zadania !

Oświata, Bezpieczeństwo i Ekologia to priorytetowe dziedziny, w ramach których będziemy realizować różnego rodzaju projekty.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, jak również ze względu na zmiany demograficzne, rozbudowujemy bazę oświatową oraz tworzymy nowe ośrodki opieki i edukacji dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Wśród wielu zadań, które będą realizowane w tym roku, warto wymienić: 1. Uruchomienie w Modlniczce nowego przedszkola samorządowego dla 100 dzieci;

 2. Utworzenie pierwszego samorządowego żłobka;

 3. Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy;

 4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białym Kościele na cele rekreacyjno-sportowe.


Ważnym tematem na ten rok będzie również poprawa bezpieczeństwa na drogach. Oprócz bieżących napraw i modernizacji nakładek asfaltowych oraz oświetlenia ulicznego będziemy wykonywać m.in.:    1. Nowe projekty chodników m.in.: (ul. Słowiańska w Modlniczce, ul. Lipowa w Modlnicy, ul. Południowa w Bęble; ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie)

 2. Zmiany organizacji ruchu oraz monitoring prędkości ruchu na drogach gminnych


Priorytetowym tematem na najbliższe lata będzie ograniczenie Niskiej Emisji i realizacja wraz z mieszkańcami działań, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W 2019 r. planujemy m.in.: 1. Dalszą wymianę starych „kopciuchów” na ekologiczne piece;

 2. Realizację programu Odnawialnych Źródeł Energii;

 3. Doradztwo dla mieszkańców w zakresie pozyskiwania funduszy na termomodernizację i wymianę pieca - program Czyste Powietrze;

 4. Stworzenie programu osłonowego dla najuboższych mieszkańców;

 5. Kontrolę palenisk;

 6. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej;

 7. Edukację ekologiczna w szkołach;

 8. Akcję społeczną – Wielkie Sprzątanie Gminy!


To rok pełen wyzwań, powyższe zadania są jedynie częścią budżetu, który będziemy realizować. Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy włączą się w różne działania, szczególnie te z zakresu Ekologii. Liczymy również na Państwa uwagi w trakcie realizacji budżetu, ale także pomysły na przyszłe lata – razem rozwijajmy naszą Gminę! – dodaje Wójt Krzysztof Wołos.

Tagi dla strony:

2019-01-14