Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„ODBLASKOWA SZKOŁA W WIELKIEJ WSI” KOLEJNY RAZ NAJLEPSZA W POWIECIE!

W dniu 11 grudnia 2014 roku Szkoła Podstawowa z Wielkiej Wsi uczestniczyła w finałowej gali rozdania nagród laureatom konkursu „Odblaskowa Szkoła”, która odbyła się w nowo otwartym centrum kongresowym w Krakowie.

Placówka w Wielkiej Wsi zdobyła wyróżnienie dla najlepszej szkoły w powiecie krakowskim w V edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Zgłosiło się do niego ponad tysiąc szkół podstawowych z województwa małopolskiego, nasza uzyskała 18 miejsce  – to ogromny sukces.

Organizatorami konkursu byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty;  partnerami zaś: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Celem konkursu było promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym, zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,   lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a ponadto zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z tych elementów.

W ramach konkursu dokonano wielu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadziliśmy różnorakie konkursy plastyczne, spotkania z policjantem, odblaskowe sprzątanie świata, odblaskowy mecz piłki nożnej, odblaskowy taniec i pokaz mody. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pogłębiali wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Działania nie przyniosłyby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie dyrektora i nauczycieli szkoły oraz wsparcie Rady Rodziców, za co składamy im serdeczne podziękowania.

W trakcie uroczyste gali podsumowującej tegoroczną edycję „Odblaskowej Szkoły” organizatorzy zapewnili zwycięzcom okazałe nagrody i certyfikaty. Po zakończeniu oficjalnej części na wszystkich uczestników czekała specjalna niespodzianka, a był nią koncert zespołu FEEL, podczas którego każdy bawił się świetnie. Tak miłe chwile pozostaną na długo w pamięci i będą motywowały nas do dalszej owocnej pracy.

Tagi dla strony:

2014-12-19