Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Odczyt z wodomierzy

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii Gminny Zakład Komunalny w trosce o zdrowie klientów i pracowników, ograniczając do niezbędnego minimum możliwości kontaktów osobistych, prosi aby odbiorcy dokonywali samodzielnie odczytów stanu wodomierzy nie wyposażonych w nakładki do odczytów radiowych i informowali o ilości zużytej wody korzystając z możliwości kontaktu zdalnego tj.
telefonicznie - telefon 12 419 17 07 wew. 609
lub
na adres e-mail: z.krzynowek @wielka-wies.pl
W przypadku braku przekazania stanu wodomierza z wykorzystaniem w/w możliwości po upływie okresu rozliczeniowego (wynoszącego dwa miesiące), dokonamy rozliczenia na podstawie średniego zużycia wody (zgodnie z par.18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków).
Ograniczenia pracy naszych pracowników w terenie będą obowiązywały do odwołania.
Zapewniamy, że robimy wszystko, aby tak jak dotychczas dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywały się w sposób ciągły i bezawaryjny.
Przepraszamy za utrudnienia.


Prezes Zarządu
mgr inż. Marek Krasowski

Tagi dla strony:

2020-03-24