Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o naborze wniosków - Wolni od Azbestu

Trwa kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Demontaż i bezpieczne  składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Nabór wniosków trwa do 10.03.2015 r.

Do złożenia wniosku zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy w bieżącym roku planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, mieszkańcy gminy Wielka Wieś.

Refundacją 100% będą objęte koszty związane z demontażem, odbiorem oraz wywozem i składowaniem odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.     

Więcej informacji w Urzędzie Gminy u koordynator projektu Pani Anny Warchulskiej tel. (12) 419-17-01-04 wew. 113

Tagi dla strony:

2015-02-24