Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogród deszczowy w Bęble

11 czerwca w ramach projektu  #WspólnaPrzestrzeń, w gminie Wielka Wieś udało się zrealizować przy Szkole Podstawowej w Bęble ogród deszczowy.


Prototypowanie urbanistyczne w postaci rozwiązania sprzyjającego retencji, to dobry pomysł na zagospodarowanie wody deszczowej z powierzchni nieprzepuszczalnych


Rozwiązanie powstało przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w Bęble  • Działanie to jest częścią akcji edukacyjnej na temat gospodarowania wodą opadową i adaptacji do zmian klimatu prowadzonej w ramach konsultacji społecznych opracowywanego #SUiKZP i MPZP gminy Wielka Wieś.

  • W ramach akcji mieszkańcy i mieszkanki oraz uczniowie szkoły mogli i mogły poznać różne błękitno-zielone rozwiązania a także ich rolę w planowaniu przestrzennym.

  • Zobaczcie jak nam poszło, a będąc w Bęble koniecznie odwiedźcie nasz nowy ogród deszczowy


Podziękowania za duże zaangażowanie przy realizacji projektu przekazujemy: p. dyrektor Lucynie Kurek, uczniom Szkoły Podstawowej w Bęble, p. sołtys Krystynie Janeckiej, p. radnemu Edwardowy Zamojskiemu, pracownikom GZK, pracownikom gminnej brygady remontowej.  


_ _ _


Prototypowe rozwiązanie przestrzenne powstało w ramach projektu “Wspólna Przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego  


Pliki do pobrania:
2021-06-15