Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Orientacja w terenie sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy Wielka Wieś  

Podczas Posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi, które odbyło się w remizie OSP Będkowice podsumowaliśmy akcję w formie realizowanego zadania publicznego przez  OSP Będkowice, oraz przekazaliśmy wszystkim jednostkom OSP z terenu naszej gminy odbiorniki GPS.

Zadanie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę, jak również polepszenie koordynacji  działań służb ratowniczych uczestniczących w interwencjach na terenie naszej gminy.  Zadanie realizowane było poprzez stworzenie map poszczególnych sołectw z naniesionymi nowymi ulicami, numerami domów, budynkami użyteczności publicznej, punktami czerpania wody (hydranty, zbiorniki wodne, cieki wodne), miejscami wyznaczonymi do przyjęcia śmigłowca oraz szlakami turystycznymi i nazwami zwyczajowymi. Mapy udostępniono poszczególnym jednostkom OSP z terenu  gminy Wielka Wieś,  jak również jednostkom z gmin ościennych i jednostkom PSP mogących brać udział w akcjach ratunkowych i gaśniczych na terenie naszej gminy. Dodatkowo dla każdego hydrantu na terenie gminy zapisano współrzędne GPS. W ramach projektu zakupiono dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś przewoźne odbiorniki GPS. Bazę opracowanych punktów przeniesiono do wszystkich urządzeń GPS. Obecnie wszyscy druhowie będą weryfikować naniesione punkty w terenie, jak również zapisywać „nowe ważne punkty”. Nowe punkty staną się powodem do spotkania i aktualizacji danych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt.
st.asp. Michał Krawczyk
Naczelnik OSP Będkowice
2014-01-23