Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OTWARTY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ


W niedzielę 2 marca 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele, odbyła się kolejna już edycja “Otwartego Turniej Wiedzy Pożarniczej” na szczeblu gminnym. Organizatorem turnieju byli Wójt Gminy Wieś, oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi. Sprawdzian wiedzy pożarniczej rozpoczął się o godz. 14.00 uroczystą zbiórką na hali sportowej. 

Meldunki od poszczególnych drużyn przyjął Członek Prezydium ZOG ZOSP RP w Wielkiej Wsi st.asp. Michał Krawczyk, a następnie złożył meldunek na ręce Wójta pana Tadeusza Wójtowicza, który dokonał otwarcia turnieju.

Następnie uczestnicy rozeszli się do sali, w których odbyła się właściwa część turnieju, czyli sprawdzian wiedzy. Turniej był podzielony na trzy kategorie wiekowe tj., szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, oraz szkoła średnia. Po zakończeniu sprawdzianu do pracy przystąpiła komisja, w tym czasie uczestnicy mogli zobaczyć pokaz ratownictwa który został przygotowany przez MDP Biały Kościół.

Laureaci, oraz uczestnicy w obecności zaproszonych gości ponownie zebrali się na hali sportowej, gdzie zostały im wręczone nagrody, oraz upominki.

Wójt gminy pan Tadeusz Wójtowicz, oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Wielkiej Wsi dh Łukasz Chochół podziękowali młodzieży,  za udział. Zwycięzcom gratulując odniesionego sukcesu życzyli powodzenia na szczeblu powiatowym.


Tekst: Rafał Litewka

2014-03-10