Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Pełen sukces akcji OSP z Białego Kościoła!

Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja honorowego oddawania krwi w Białym Kościele pod hasłem „Oddaj krew – podziel się życiem”, zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną z Białego Kościoła. Niemalże każda miejscowość z terenu naszej gminy miała swoich reprezentantów. Pośród dawców znalazły się osoby, które już po raz wtóry postanowiły oddać krew. Nie zabrakło też tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się na taki krok. Wyrazy uznania należą się również, a może i przede wszystkim, tym osobom, które mimo przybycia i zarejestrowania się, z różnych względów tej krwi oddać nie mogły. Liczy się przecież już sama chęć niesienia pomocy. Powody przyjścia? – przeróżne: lokalizacja, zachęta znajomych, życiowe doświadczenia, potrzeba serca...

Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji honorowego krwiodawstwa było możliwe dzięki pełnej mobilizacji strażaków z Białego Kościoła, a także dzięki przychylności i wsparciu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – pani Anny Zajączkowskiej, czuwającej nad prawidłową organizacją całego przedsięwzięcia. Bardzo mile zaskoczył nas również personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, który wykazał się dużym profesjonalizmem, a dodatkowo wprowadził wyjątkowo miłą i przyjazną atmosferę podczas całej akcji, tak że zasada pani dyrektor szkoły „Dzień bez uśmiechu, to dzień stracony” znalazła i w tym przypadku swoją rację bytu.

Mamy nadzieję, że akcje honorowego oddawania krwi na stałe wpiszą się w kalendarium życia społeczności naszej gminy, a każda kolejna będzie przynosić coraz lepsze wyniki. W imieniu potrzebujących dziękujemy wszystkim, którzy uczestnicząc w przedsięwzięciu „Oddaj krew – podziel się życiem” postanowili podzielić się cząstką siebie.

Bartłomiej Jastrzębski
Wiceprezes OSP w Białym Kościele

Tagi dla strony:

2014-09-15