Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Pierwsza wiejska gra terenowa  „Śladami mieszkańców kolbergowskiej wsi Modlnica”

12 września 2015 r. w godz. od 14:00 do 18:00 w Modlnicy (plac zabaw dla dzieci przy dworze) zostanie zorganizowana pierwsza gra terenowa wiejska „Śladami mieszkańców kolbergowskiej wsi Modlnica”.

W programie
•    Rywalizacja zgłoszonych 7 grup na stacjach rozmieszczonych w różnych punktach,
•   „Jak z Zagórza wzięła się Modlnica” – wykład w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa w Polsce 2015 ,
•    Prezentacja „Modlnica - szlak historyczny miejsc, których już nie ma”
•    Konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży na placu zabaw,
•    Koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
•    Występ Zespołu Modlnicanie i Kapeli Jurajskiej,
•    W trakcie trwania imprezy, poczęstujemy grochówką i ciastem,
•    Ratownicy z KM PSP i OSP udzielą instruktażu w zakresie ratownictwa medycznego,
•    Na zakończenie rozdanie nagród uczestnikom Gry terenowej wiejskiej.

Patronat Medialny : Dziennik Polski i Radio Kraków, Przegląd Lokalny

Gra organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania Gminy Wielka Wieś oraz „Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce”. Gra przygotowana została przy współpracy SF Teatr Regionalny w Krakowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Referatu Promocji i Rozwoju, Gminy Wielka Wieś, Zespołu Modlnicanie, OSP Modlnica, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy.

Chcemy w ten sposób promować dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi Modlnica oraz jej różnorodność, bogactwo tradycji, folkloru oraz spuścizny pozostawionej w dziełach Oskara Kolberga. Poprzez jej organizację przybliżymy dawne i zapomniane życie mieszkańców Modlnicy.

W związku organizacją serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w pierwszej grze wiejskiej realizowanej w Modlnicy. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 sierpnia 2015 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona (szczegóły w regulaminie). Uczestników gry wiejskiej obowiązuje strój  nieformalny, najlepiej sportowy i wygodny Dla uczestników przewidujemy nagrody. Zachęcamy również wszystkich, którzy przybędą do śledzenia przebiegu tego wydarzenia. Na zakończenie wszystkich zapraszamy na poczęstunek.

Uczestnicy będą mogli w niestandardowy sposób pozyskać wiedzę z zakresu kultury i historii podczas realizowanej gry. Forma gry będzie wzbogacona o działania z mapą, twórczość plastyczną, taneczną, zagadkami związanymi ze wsią Modlnica, fotografię zabytkowych terenów otuliny dworu, zadania bazujące na talentach i umiejętnościach uczestników. Stacje wyposażone będą w rekwizyty związane z egzystencją mieszkańców Modlnicy w XIX w. i I poł XX w., malowanki, chusty krakowskie, książki, i inne rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia gry.

Zapraszamy do udziału i kibicowania zawodnikom.

2015-08-13