Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Plaga podpaleń suchych traw

Dziesiątki tysięcy litrów wody, dziesiątki godzin akcji, zastępy strażaków, niszczony sprzęt i marnowany czas, tak krótko można podsumować koszty ludzkiej lekkomyślności, a często zwykłej głupoty! Od prawie dwóch tygodni codziennie jednostki OSP z terenu naszej gminy są alarmowane o pożarach traw na nieużytkach rolnych. W tym roku, to już prawdziwa plaga, której sprzyja słoneczna pogoda, oraz stosunkowo wysokie temperatury powietrza.

Winę za taki stan rzeczy ponoszą głównie właściciele nieużytków, którzy dopuszczają, by nieuprawiane pola i mocno zarośnięte “łąki” kusiły bezmyślnych podpalaczy!!! Rzadziej zdarzają się celowe podpalenia przez samych właścicieli celem pozbycia się suchej trawy, ale i takie się jednak zdarzają! Nie skutkują liczne kampanie , oraz informacje medialne o konsekwencjach takiej działalności. Nie skutkuje również prawo, które przewiduje surowe kary, grzywnę w wysokości 5.000 tys. zł.a nawet karę aresztu. W takiej sytuacji nieuniknionym wydaje się taka zmiana przepisów prawa, by możliwym stałoby się karanie właścicieli nieużytków za stwarzanie zagrożenia pożarowego poprzez pozostawienie na swoich polach przerośniętej trawy , w przeciwnym razie podpalanie tychże nieużytków będzie procederem który w praktyce pozostanie bezkarny, gdyż złapanie sprawcy podpaleń na gorącym uczynku jest bardzo trudne.

Statystyki podpaleń traw są zatrważające jak podaje KG PSP Od początku roku do 12 marca br. strażacy wyjeżdżali już do ponad 18 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużytków (paliło się w sumie już ponad 10 313 ha).

Pozostaje jedno pytanie, czy zrobią one jakiekolwiek wrażenie na bezmyślnych podpalaczach, skoro nie przerażają ich skutki podpaleń Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy.

Mimo wszystko przypomnimy iż:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2004r  Nr 92 poz. 880 określa:
 • Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
 • Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563

Rafał Litewka
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi

2014-03-14