Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Planowane prace nawierzchniowe w miejscowościach Prądnik Korzkiewski oraz Biały Kościół:

7-9 maja 2014 r.: Prądnik Korzkiewski - ul. Ojcowska, ul. Skalska (odc.: rejon skrzyżowania z ulicą Lipową - rejon skrzyżowania z ulicami św. Floriana, Iwiny w Białym Kościele)

W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych:

7 maja: Lipowa - odcinek prosty kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z ulicą o. Smolikowskiego
8 maja: odcinek od miejsca zakończenia prac w dniu poprzednim do końca odcinka przebiegu kanalizacji sanitarnej w jezdni oraz odcinek od przepompowni ścieków przy ul. Skalskiej do skrzyżowania z ulicami św. Floriana, Iwiny
9 maja: odcinek od pierwszych zabudowań miejscowości Biały Kościół (okolice granicy OPN) do skrzyżowania z ulicami św. Floriana, Iwiny
12-14 maja: ul. Królowej Jadwigi w Białym Kościele (na całej długości)

Podczas prowadzenia prac w tym obszarze wystąpi wstrzymanie ruchu na danym odcinku bez możliwości korzystania z drogi przez około 2 godziny po ułożeniu masy bitumicznej.

W okresie 7-9 maja ruch pojazdów na ulicy Ojcowskiej od ul. Pstrągowej oraz na ulicy Skalskiej tylko na potrzeby dojazdu do własnych posesji.

W przypadku niekorzystnych warunków możliwe są zmiany harmonogramu.

Prosimy o stosowanie się do oznakowania.

Przepraszamy za utrudnienie w ruchu.

2014-05-07