Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Czajowicach

W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice".

Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana strefowa pompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz pompownie przydomowe.  Po wykonaniu prac ziemnych odtworzone zostaną także nawierzchnie dróg objętych inwestycją.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Czajowicach

2015-01-08