Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Podsumowanie akcji NOŚ ODBLASKI - BĄDŹ BEZPIECZNY

Pod tym hasłem zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Ks St.Konarskiego szereg działań promujących bezpieczeństwo wśród uczniów w ramach ogólnopolskiej akcji ODBLASKOWA SZKOŁA.

W naszej placówce od lat dbamy o edukację w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszych wychowanków. W tym roku kontynuujemy wcześniej zapoczątkowane inicjatywy i wzbogacamy je o nowe pomysły, by zaangażować do tego przedsięwzięcia jak największą ilość osób. W ramach „odblaskowej akcji” zorganizowano w szkole spotkanie z policjantami z Komendy Policji w Zielonkach, którzy przeprowadzili pogadankę i pokazali prezentację na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Gościli u nas również strażacy z OSP w Wielkiej Wsi, którzy przeszkolili uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Promocja wiedzy o właściwych zachowaniach w ruchu drogowym odbyła się również poprzez zajęcia przeprowadzone przez nauczycieli oraz wyrazistą gazetkę ścienną. Dla uczniów klas 0-III zorganizowano konkurs plastyczny „Jestem widoczny- jestem bezpieczny”, najlepsze prace wyeksponowano na korytarzu szkolnym. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd Gminy Wielka Wieś. Natomiast dla klas starszych był przeznaczony konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i udzielaniu pierwszej pomocy.

Uwieńczeniem naszych wysiłków edukacyjnych w zakresie „odblaskowej akcji” stał się apel szkolny na którym podsumowano wszystkie dotychczasowe działania. Niezwykle pouczającą część artystyczną zapewniły nam dzieci uczęszczające na świetlicę pod opieką A.Tarasin. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody za udział w wymienionych konkursach wręczyła pani dyrektor - M.Stochalska-Budzyn.

Zarówno uczniom, jak i rodzicom przypominamy, że elementy odblaskowe to nie tylko stylowe akcesoria, ale przede wszystkim przedmioty, które mogą uratować życie.

Koordynatorzy projektu
M.Wojdyła, M. Stasiowski

Tagi dla strony:

2016-11-02