Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

PODSUMOWANIE PROJEKTU „JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ”

3 listopada 2016 r.  w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele odbyło się podsumowanie projektu „Jestem mały, wiem więcej”  realizowanego przez szkołę i OSP Biały Kościół  przy współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego – organizatora. Do VII edycji tego projektu konkursowego zakwalifikowała się klasa 3 SP Biały Kościół.

W spotkaniu podsumowującym, oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli również: Wójt Gminy Wielka Wieś – Tadeusz Wójtowicz, Dowódca Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 5 w Krakowie - bryg. mgr inż.  Jacek Kukuła, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego – Kazimierz Sady, Kierownik OW ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego – Przemysław Szkarłat, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi oraz przedstawiciele OSP Biały Kościół.

W ramach projektu przeszkolono 18 uczniów z klasy III SP w Białym Kościele  w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, kształtowania postawy obywatelskiej, postępowania w czasie burzy i powodzi, zagrożeń cywilizacyjnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia, które odbywały się zarówno w szkole jak i w remizie prowadził druh z OSP Biały Kościół -  Grzegorz Szopa oraz Justyna Szumny i Kacper Litewka z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Program projektu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w zagrożeniach życia, a także zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych uczniowie na pozorantach i z użyciem fantomów (dorosłych i niemowląt) ćwiczyli resuscytację krążeniowo- oddechową, postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach, krwotokach, zadławieniach, oparzeniach, padaczce, utracie przytomności jak również w sytuacjach nie urazowych poszkodowanych.

Uczyli się zgłaszania zagrożeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki projektowi uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Podczas wycieczki do remizy, zapoznali się z wyposażeniem jednostki OSP Biały Kościół, która dysponuje sprzętem do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, narzędziami hydraulicznymi stosowanymi m. in. przy wypadkach, a także armaturą wodno- pianową.

„Mali strażacy” już na rozpoczęcie projektu otrzymali w prezencie umundurowanie, które służyło im podczas każdych zajęć. W tym umundurowaniu wystąpili również na zakończenie projektu. Uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią p. Joanną Denko w podziękowaniu za przeprowadzone zajęcia przygotowali wesołe przedstawienie dotyczące straży. Dzieci z radością wcieliły się w role dzielnych strażaków, na scenie nie zabrakło również komików, którzy podzielili się z publicznością kawałami dotyczącymi oczywiście pracy strażaka. Radośnie rozbrzmiewały skoczne piosenki. Uczniowie przygotowali piękne prace plastyczne, które zostały wręczone przybyłym gościom.

Grzegorz Szopa

Tagi dla strony:

2016-11-09