Podziękowania Wójta dla OSP

W minioną sobotę zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach OSP z terenu naszej gminy. Serdecznie dziękuje za zaproszenie i gościnę.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Zarządom OSP, które przez ostatnie pięć lat pełniły swoje obowiązki za współpracę, dzięki której wiele udało się zrobić dla miejscowej jednostki.

Życzę nowowybranym Władzom przede wszystkim realizacji celów nakreślonych podczas zebrań, udanej współpracy oraz szacunku od mieszkańców. Niech hasło strażackie wypisane na Waszych sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” znajdzie odzwierciedlenie w codziennej służbie.

Tadeusz Wójtowicz
Wójt Gminy Wielka Wieś

Tagi dla strony:

2016-03-14