Prace konserwatorskie przy drewnianym krzyżu w Giebułtowie

Uchwałą nr LXVII/1005/23 z dnia 29 maja 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2023” udzielając pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

W dniu 5 września 2023 r. zawarta została pomiędzy Województwem małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a Gminą Wielka Wieś Umowa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie przy drewnianym krzyżu z 1872 roku w miejscowości Giebułtów”, a pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi 20 000,00 zł.

Ponieważ stan zachowania krzyża był bardzo zły, w 2020 roku konieczny był jego demontaż z powodu rozległej degradacji drewna i co raz większego przechylania się krzyża, wymagana była pilna interwencja.

Krzyż 1
Krzyż 2
Krzyż 3
Logo
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje