Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Program dopłat "Złap deszcz"

Rada Gminy Wielka Wieś podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęła decyzję o przeznaczeniu części środków z budżetu naszej Gminy na cel dofinansowania inwestycji w zakresie małej retencji oraz uchwaliła regulamin udzielania dotacji.


Tekst uchwały wraz z regulaminem i wzorem umowy znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod numerem 3218:


http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/3218/


1 czerwca o godzinie 7:30 startuje nabór wniosków w gminnym programie "Złap deszcz".


Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy – osobiście, listownie lub poprzez ePUAP.

Ze względu na fakt, iż decydująca będzie kolejność zgłoszeń, wnioski złożone przed wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania:

Tagi dla strony:

2020-05-22