Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemia obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów.

Od czerwca w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 seniorzy z terenu Gminy Wielka Wieś po przeprowadzonym szkolenia otrzymali opaski bezpieczeństwa, których użytkowanie jest całkowicie bezpłatne. Seniorzy z tego tytułu nie ponoszą żadnych kosztów.

Dzięki teleopiece Gmina mogła objąć starszych, chorych oraz niesamodzielnych mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem tele-narzędzi do przywoływania pomocy.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – senior nosząc niewielkiej wielkości teleopaskę może w każdej chwili wcisnąć przycisk SOS i skorzystać z całodobowego Centrum Ratownictwa Medycznego, w którym zespół ratowników i konsultantów nieustannie czuwa nad ich zdrowiem i życiem. Po odebraniu zgłoszenia, dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji dyspozytor może zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Tele- narzędzie może również pełnić funkcje takie jak :
- pomiar pulsu i ciśnienia,
-wiadomości głosowe które automatycznie są przesyłane do Centrum Teleopieki,
- krokomierz który pozwala na monitorowanie ilości wykonanych kroków przez seniora w trakcie jego dziennej aktywności.

Usługi teleopiekuńcze to zarówno szansa na odciążenie aktywnych zawodowo bliskich seniora w opiece i kontroli samopoczucia, jak i rozwiązanie dające bezpieczeństwo i poprawiające jakość życia osób samotnych.

Nabór nadal trwa więc zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z GOPS, Szyce, Plac Wspólnoty 2, Tel. 12 419 11 01; gops@gops.wielka-wies.pl2022-08-02