Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„Jeśli potrafimy pomóc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”- projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej i OSP w Białym Kościele

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele nawiązała w tym roku współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną z Białego Kościoła. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było opracowanie projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów szkoły pod hasłem „Jeśli potrafimy pomóc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”.

U podstaw projektu znalazły się 3 główne cele:

- kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i młodzieży,

- zachęcanie ich do nauki udzielania pierwszej pomocy w myśl zasady „każdy może pomóc”,
- uczenie szacunku dla zdrowia swojego i innych.

Z powodzeniem udało się je osiągnąć dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu zwłaszcza członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP w Białym Kościele, którzy przeprowadzili w oddziale przedszkolnym i klasach I – VI cykl zajęć edukacyjnych. Zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące samej pracy strażaka -ochotnika oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie spotkań członkowie MDP korzystali z fantoma, zakupionego w ramach realizacji projektu: „W trosce o kształcenie prawidłowych wzorców wychowania dzieci i młodzieży - zakup fantoma do ćwiczeń” współfinansowanego przez Gminę Wielka Wieś w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku.

Jak się okazało fantom był doskonałym narzędziem do praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Odważna część uczniów miała okazję sama wykonać na fantomie masaż serca połączony ze sztucznym oddychaniem. Uczniowie zostali również zapoznani z podstawowym sprzętem, jaki strażacy posiadają w torbie medycznej, niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy.

Tego typu zajęcia doskonale oswajają dzieci z różnymi niecodziennymi sytuacjami, ponadto uczą radzenia sobie w okolicznościach, gdzie niejednokrotnie zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzkie. Pokazy na fantomie i możliwość ćwiczenia na nim przez dzieci w sposób obrazowy i realistyczny uświadamiają najmłodszym, jak ważna jest nauka o człowieku oraz budowie i procesach życiowych, jakie zachodzą w jego organizmie. Wpajanie dzieciom takiej wiedzy od najmłodszych lat kształtuje w nich wzorce dobrego postępowania, odpowiedzialność za drugą osobę i świadomość, jak kruche może być ludzkie życie.

A. Zajączkowska
G. Szopa

Tagi dla strony:

2014-06-09