Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja do Żłobka i Klubu Dziecięcego w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo, informujemy, że 31 maja 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Modlniczce oraz do Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi.

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja dla rodziców/opiekunów.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określają Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś i znajdują się w regulaminie 


Regulamin rekrutacji


Zasady rekrutacji


Kryteria obligatoryjne :  1. Zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji

  2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających dziecku uczęszczanie do żłobka

  3. Brak zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych na rzecz Gminy Wielka Wieś


Kryteria punktowane:  1. Zameldowanie na terenie Gminy Wielka Wieś

  2. Rozliczenie podatku dochodowego na rzecz Gminy Wielka Wieś

  3. Status na rynku pracy

  4. Niepełnosprawność

  5. Wielodzietność


Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.


Aby złożyć wniosek do Żłobka lub Klubu Dziecięcego wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie.


Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.  Wniosek rekrutacyjny można podpisać elektronicznie. W przypadku skorzystania z tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków w wersji papierowej do placówki. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany


Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.


ETAP KONTYNUACJI


Odbywa się zgodnie z dotychczasowymi regulaminami.System został zakupiony w ramach projektu Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś.2021-05-17