Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że od 6 maja do 14 maja 2019 roku jest przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.


Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w sytuacji gdy dane przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wciąż dysponuje wolnymi miejscami.


Rekrutację uzupełniającą przeprowadza obecnie:  1. Przedszkole Samorządowe w Czajowicach,

  2. Przedszkole Samorządowe w Modlniczce,

  3. Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele,

  4. Szkoła Podstawowa w Bęble,

  5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy.


Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wielka Wieś.


Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, może być złożony maksymalnie do trzech wybranych publicznych przedszkoli. Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów naboru.


Szczegółowe informacje oraz stosowne dokumenty można uzyskać w każdym przedszkolu i szkole, w której jest prowadzona rekrutacja.


 

Tagi dla strony:

2019-05-09