Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Relacje z dożynek

Dożynki w Bęble

Tradycyjnie już, dwa dni świętowali mieszkańcy Bębła Święto Plonów. 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej odbyło się poświęcenie wieńców z Bębła i Czajowic podczas uroczystej Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Bęble, następnie poczęstowano wszystkich chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, po czym czterema ciągnikami udano się na objazd wsi aż po Będkowice i Wierzchowie. Uczestnicy barwnego korowodu śpiewali dożynkowe pieśni i zapraszali na drugi dzień, na zabawę dożynkową. Rozpoczęły ją gospodynie z KGW pieśniami zachęcającymi do tańca, bo hasło „Każdy tańczyć może” przewodziło w tym dniu. Nie młode już gospodynie zaprosiły do tańca w kręgu, młodzież z Bębła, a wśród niej znalazły się dwie mieszkanki Gdyni, będące na wakacjach u babci. Taniec najpierw spokojny – litewski, francuski, izraelski, a na koniec galop amerykański sprowokował nawet radnego Zbigniewa Mazelę i członków rady sołeckiej oraz młodzieżowego sołtysa – Łukasza Mazelę, do wyjścia na scenę, porwania dziewcząt i odtańczenia krakowiaka we własnej aranżacji. Na koniec tańczący zaprosili gości - wśród nich Wójta Gminy Tadeusza Wójtowicza, Przewodniczącą Rady Gminy Krystynę Sułko, Radnego Powiatu Piotr Goraja - do poloneza i w tym rytmie w kilkadziesiąt par tańczyli, udowadniając, że naprawdę – każdy tańczyć może. Następnie prowadzący imprezę Małgorzata Kopońka i Tomasz Kania poprosili na scenę Wójta oraz wyróżnionych gospodarzy, aby wręczyć im statuetki i dyplomy w podziękowaniu za umiłowanie rodzinnej ziemi i wieloletnią pracę. Otrzymali je - Zofia i Stefan Srokosz, Krystyna i Andrzej Zawadzcy, Henryk Szklarczyk, Zofia i Alfred Kurek, Stanisława i Władysław Piwowarczyk i Andrzej Mirek. Wójt Gminy wyraził słowa uznania dla ciężkiej pracy na roli, dla przywiązania do rodzinnych gospodarstw, co ma duże znaczenie dla produkcji zdrowej żywności, dla wychowania nowych pokoleń, które muszą wiedzieć, że artykuły, które spożywamy nie wytwarza się w fabrykach, ale rodzi je nasza ziemia, przy pomocy pracy ludzkich rąk.
Organizatorzy zaprosili następnie wszystkich obecnych na poczęstunek oczywiście gratisowy, a to za sprawą sponsorów imprezy, którymi byli: GOKiS Wielka Wieś, firma CARMEN – Iwona Knapik i Karolina Filipowska, Hotel Łokietek – Pan Grzegorz Kafel, Lewiatan w Bęble – Pan Krzysztof Stryjak oraz Maria i Krzysztof Baran. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Po obfitym posiłku wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.
Na koniec należy przypomnieć organizatorów: Sołtys z Radą Sołecką, OSP Bębło, KGW i Zespół Bęblanie.

Dożynki w Prądniku Korzkiewskim

16 sierpnia 2014 roku obchodziliśmy w Prądniku Korzkiewskim tradycyjne Dożynki. W podziękowaniu za tegoroczne plony został pobłogosławiony wieniec dożynkowy w Kaplicy Zmartwychwstańców. Mszy przewodniczył ks. dr Artur Kardaś. Następnie barwnym , rozśpiewanym i rozegranym korowodem przemaszerowaliśmy na dziełkę wiejską, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przejazd na działkę był uświetniony przejazdem bryczką, wiozącą Starostów dożynkowych wraz z wieńcem. Nasze tegoroczne święto plonów uatrakcyjniły występy dzieci, młodzieży i dorosłych Prądnika Korzkiewskiego, zagrał zespół smyczkowy GOKiS. Jak zawsze zaszczycił nas swoimi występami Zespół Osiem Sióstr Knapik z Prądnika Korzkiewskiego. Gościliśmy również na scenie zespół Czajowianki z Czajowic. Zebrani licznie mieszkańcy i goście bawili się jak zwykle do białego rana.

Parafialne dożynki w Giebułtowie

15 sierpnia 2014 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w czasie Mszy świętej w giebułtowskim kościele, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Stanisław Gutt, dziękowaliśmy Boga, za tegoroczne plony, które symbolizowały pięknie wieńce dożynkowe, jako „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”. Po poświęceniu wieńców oraz ziół i kwiatów i zakończeniu Mszy świętej korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą z Zielonek przeszedł na plac przed budynkiem wielofunkcyjnym, gdzie Starostowie dożynek: Jolanta Sobocińska i Piotr Buczak otworzyli drugą część uroczystości dożynkowych.
Po powitaniu władz samorządowych, reprezentowanych przez Wójta Gminy Wielkiej Wsi Tadeusza Wójtowicza i Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla oraz zaproszonych gości i wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystości, przedstawiciele sołectw, w trakcie programów artystycznych wręczyli wieńce dożynkowe swoim gospodarzom, którzy w tym roku byli: z sołectwa Giebułtów – Bożena i Władysław Nowakowscy; z sołectwa Trojanowice – Janina i Józef Karpała; z sołectwa Pękowice – Monika i Piotr Buczak.
W atmosferze radości i humoru panie z zespołu „Giebułtowianie” przedstawiły skecz pt. „Odnowa biologiczna chłopa”. Następnie z krótkim programem artystycznym wystąpił zespół góralski „Lewicowy odłam Krystynki”. Po kilku zabawnych konkursach dla dorosłych rozpoczęła się zabawa taneczne, która trwała do późnych godzin nocnych.

Parafialne dożynki w Modlnicy

„Jechaliśmy wozem, przez całą wioseczkę, Zbieraliśmy kłosy na naszą kopeczkę” – tą piosenką Zespół Modlnicanie rozpoczął dożynki parafialne.
Korowód z wieńcami uwitymi przez mieszkańców Modlnicy, Modlniczki, Szyc i Tomaszowic wyruszył spod świetlicy wiejskiej w Modlnicy i przeszedł ze śpiewem na ustach przez park dworski na miejsce odprawiania polowej Mszy św. Dało to początek uroczystości Dożynek Parafialnych w dniu 15 sierpnia 2014 r. Korowód poprowadziła bandera konna oraz starostowie dożynek Bogumiła Pietrzyk z Modlnicy oraz Andrzej Piekus z Tomaszowic. W korowodzie licznie uczestniczyła młodzież z parafii modlnickiej, licznie przybyli goście i mieszkańcy oraz władze gminy na czele z Tadeuszem Wojtowiczem wójtem gminy, radnymi i sołtysami. Poświęcony chleb został wręczony min. Wójtowi gminy, radnym z Modlnicy, Modlniczki, Szyc i Tomaszowic, radnemu powiatowemu, Komendantowi Gminnemu OSP oraz księżom i policji. Wręczenia dokonali przedstawiciele zespołów regionalnych z poszczególnych wiosek z podziękowaniem za pracę na rzecz swojej miejscowości. Następnie przy świetlicy i remizie OSP odbyły się występy zespołów regionalnych, które prezentowały pieśni dożynkowe, skecze oraz różnorodne stroje od średniowiecza po współczesność. Wszyscy przybyli na dożynki zostali poczęstowani przez starostów dożynek chlebem oraz ciastem. Potem mieszkańcy gościli się, śpiewali i tańczyli do muzyki aż do białego rana.
Na dożynkach Tadeusz Wójtowicz wójt gminy zaapelował o pomoc dla powodzian. Na apel wójta odpowiedział Zespół Modlnicanie i w dniu 18.08.2014 r. przekazał środki czystości zakupione za pieniądze zebrane z „owsików”. Dożynki poprowadziła Krystyna Sułko i Krzysztof Grudzień.

Tagi dla strony:

2014-08-19