Remont drogi gminnej 601447K ul. Św. Idziego w Giebułtowie

Gmina Wielka Wieś realizuje projekt pn.: „Remont drogi gminnej 601447K (ul. Św. Idziego) w km od 0+308,05 do km 1+306,05 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś ” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”.


Celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych oraz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.


Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej przyczynia się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Kwota dofinansowania: 562 328,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 870 529,06 zł.

 

 

Flag i Godło Rzeczpospolitej Polskiej

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje