Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Tomaszowice

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji w m. Tomaszowice

W sierpniu została podpisana umowa na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tomaszowice.

W ramach umowy zaplanowano:

Budowę sieci wodociągowej
Sieć wodociągowa od działki nr 35/2 wzdłuż działki 43/2, następnie jeden sięgacz w kierunku połączenia z istniejącą siecią wodociągową na działce nr 58 oraz drugi sięgacz do węzła W8 i dalej do węzła W9 na działce nr 72/1.

Inwestycję zrealizuje GZK p z o.o. do połowy grudnia 2021.  Wartość inwestycji ponad 700 tys. zł.

W ramach zadania powstanie ok. 1.5 km sieci.

Zadanie uzyskało finansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. 

Umowa
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje