Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rusza inwentaryzacja techniczna budynków

W chwili obecnej Gmina rozpoczyna kompleksową inwentaryzację techniczną budynków. Od połowy kwietnia ruszą w teren upoważnieni przez Wójta Gminy Ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje.

Zbierane dane obejmą powierzchnię i kubaturę budynków, ich wiek, zainstalowane źródła ciepła dla potrzeb ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze, wykonaną i planowaną termomodernizację, zainstalowane i planowane odnawialne źródła energii, a także informacje o zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków i wyrobach zawierających azbest.

Pozyskane informacje pomogą nam oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocenić potrzeby i możliwości związane z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii jak też pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację w/w zadań.

Bardzo prosimy mieszkańców o pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji tj. wpuszczenie Ankieterów i udzielenie im stosownych informacji. Dziękujemy za współpracę.

wzór ankiety w załączeniu.

Pliki do pobrania:
2019-04-10