Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Seniorzy na Kazimierzu

W środę (tj. 25 czerwca) w ramach programu „Aktywni i Potrzebni – gmina Wielka Wies przyjazna seniorom” zaprosiliśmy chętnych seniorów – mieszkańców naszej gminy na wycieczkę po krakowskim Kazimierzu.

Zwiedzanie dawnej dzielnicy żydowskiej nasi seniorzy rozpoczęli od jej centrum, tj. od ulicy Szerokiej. Wpierw zwiedzili pierwszą i najważniejszą synagogę wzniesioną na Kazimierzu w XV stuleciu tzw. Starą Synagogę. Wielokrotnie przebudowywana, dzisiejszy kształt zawdzięcza odbudowie z lat 50. XX wieku. Obecnie wewnątrz mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentujący zabytki z zakresu historii i kultury Żydów. Następnie udali się do słynnej, jedynej czynnej bożnicy - synagogi Remuh, ufundowana w połowie XVI wieku przez bogatego Żyda, Izraela Isserlesa Auerbacha dla syna, wybitnego rabina Mojżesza Isserlesa, zwanego Remuh.

Dalej nasi seniorzy przeszli na przylegający  do synagogi jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy żydowskich, zniszczony niestety w dużym stopniu przez hitlerowców, w ostatnich czasach pieczołowicie uporządkowany i restaurowany.

Wśród pozostałych synagog i domów modlitwy można było jeszcze obejrzeć zachowaną do dnia dzisiejszego na krakowskim Kazimierzu niewielką synagogę Poppera, bożnicę Wysoką, a także siedemnastowieczną bożnicę Kupa, przylegającą do fragmentu średniowiecznego muru Kazimierza.

Szczególnie warta uwagi jest wzniesiona w 2 połowie XIX stulecia dla żydów postępowych synagoga Tempel, z jedynymi zachowanymi w Polsce witrażami synagogalnymi z XIX i XX wieku. Dzięki ogromnej wiedzy i łatwości przekazywania informacji przez przewodniczkę oprowadzającą naszą wycieczkę,  spotkanie było niezwykle ciekawe a czas szybko płynął.

Pomimo padającego deszczu wszyscy chętnie słuchali barwnych historii przenoszących nas w minione lata.

Wycieczka zakończyła się miłym spotkaniem w kawiarence, gdzie przy kawie i ciastku nasi seniorzy dzielili się wrażeniami i snuli plany kolejnych wyjazdów i wydarzeń.

Tagi dla strony:

2014-06-27