Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Skorzystaj z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej!

Skorzystaj z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej!
W związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym udało się uruchomić w naszej gminie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Umowa na działalność w/w Punktu została oficjalnie podpisana przez Starostę Powiat Krakowski Wojciech Pałka oraz Wójta naszej gminy Krzysztofa Wołosa.
Punkt został uruchomiony w budynku GOPS (Szyce, Plac Wspólnoty 2) i będzie prowadzony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”.Osobiście zabiegałem u Starosty o możliwość uruchomienie w gminie punktu pomocy prawnej, chcemy aby nasi mieszkańcy mieli możliwość na miejscu skorzystać z porady specjalistów. Z doradztwa będą mogły skorzystać osoby, które mają trudności w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, a nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – mówi wójt Krzysztof Wołos


Prawnicy pomogą m.in. we wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma, nieodpłatnej mediacji, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika itp.


Tagi dla strony:

2019-03-08