Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Specjalne środki ostrożności w Urzędzie i Jednostkach

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszańcy

W związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego koronawirus (COVID19) wprowadzamy w Urzędzie Gminy i naszych Jednostkach specjalne środki ostrożności opisane poniżej, bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tych kilku zasad, które zapewnią nam większe bezpieczeństwo.  1. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych (GOKiS, GOPS, GZK sp. z o.o.) do spraw pilnych lub tych, których rozpatrzenie wymaga osobistego stawiennictwa. W innych sprawach prosimy kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  2. Gminna Biblioteka Publiczna od 12.03 do odwołania zostaje zamknięta dla wypożyczających.

  3. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu jednostek znajdują się na ich stronach internetowych i FB.

  4. Osoby, które w ostatnim czasie wróciły z podróży zagranicznych z krajów zagrożonych oraz mogły mieć kontakt z takimi osobami prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

  5. Osoby z objawami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka) prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.  

  6. Przy głównych wejściach do budynku urzędu, gdzie obsługiwani są klienci, zostaną w najbliższych dniach zamontowane urządzenia na płyn dezynfekujący, prosimy klientów o dezynfekcję rąk.

  7. W Urzędzie przy powitaniu nie podajemy ręki.

  8. Podczas wizyty w Urzędzie prosimy o zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem a interesantem.

  9. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.


dziękuję za wyrozumiałość,


Wójt Gminy Wielka Wieś


Krzysztof Wołos


Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2020-03-11