Spełnienie obowiązku nauki

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych o przedłożenie w terminie do 16 grudnia 2022 roku pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez syna/córkę (nazwa i adres szkoły) w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia na załączonym druku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Plac wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 12 419 17 01 wew. 168 w godzinach pracy urzędu.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz.655, 1079,1116, 1383, 1700,1730, 2089)

Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Tagi dla strony:

2022-11-15