„Spichlerz Koronny. Z królewskiego nadania” Kolejny nabór wniosków!!!

W dzisiejszych czasach klienci coraz częściej szukają lokalnych produktów i usług dobrej jakości. Marka „Spichlerz Koronny” ma na celu wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD.
Ideą, która od początku przyświecała powstawaniu „Spichlerza Koronnego” była chęć promocji
i rozpowszechniania wśród mieszkańców oraz turystów produktów i usług najwyższej jakości z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, do której należy 5 gmin: gmina Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia- Wawrzeńczyce.


Prowadzony przez Kapitułę Znaku „Spichlerz Koronny” proces certyfikacji jest gwarantem najwyższej jakości.
Grono podmiotów certyfikowanych Znakiem Lokalnym „Spichlerz Koronny”, powiększa się
z roku na rok. W tym roku odbędzie się już 4 edycja.


Wśród podmiotów, z którymi chcielibyśmy podjąć współpracę i zachęcić do ubiegania się
o Znak Marki „Spichlerz Koronny” są:
- producenci lokalnej żywności- firmy oraz osoby prywatne, w tym rolnicy (np. piekarnie, cukiernie, masarnie, pasieki, lokalni producenci przetworów, sklepy typu delikatesy itp.)
- podmioty świadczące usługi głównie w branży hotelarsko- gastronomicznej oraz posiadające ofertę spędzania wolnego czasu (w tym agroturystyka)
- producenci rękodzieła


Zachęcamy mieszkańców do odwiedzania naszego terenu i korzystania z usług oraz kupowania produktów, które otrzymały wyjątkowy Znak Jakości Spichlerza Koronnego.
Natomiast podmioty, które będą zainteresowane ubieganiem się o nadanie Znaku w tym roku zapraszamy do kontaktu z biurem LGD pod nr telefonu 664 067 821, drogą mailową (info@koronakrakowa.pl) oraz do odwiedzania naszej strony internetowej www.koronakrakowa.pl, gdzie znajdą Państwo informacje na temat naboru, regulamin certyfikacji oraz kryteria oceny produktów/usług. Nabór planowany jest w drugiej połowie sierpnia 2022r.

2022-06-23