Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: współpraca samorząd terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Krakowie wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia 2014 r. o godz. 17.30 na ul. Orlich Gniazd 30, 32-085 Giebułtów.
Celem spotkania będzie ocena jakości współpracy międzysektorowej oraz wypracowanie wskazówek dotyczących jej nowych form. Spotkanie będzie stanowiło też okazję do zacieśnienia kontaktów pomiędzy lokalnymi NGO oraz przedstawicielami Gminy i Powiatu, a także do podjęcia wspólnej dyskusji na temat korzyści płynących ze współpracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, który ma przyczynić się do zwiększenia zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy Powiatu Krakowskiego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi. Projekt zakłada opracowanie propozycji standardów konsultacyjnych oraz nowych mechanizmów współpracy międzysektorowej. Podczas najbliższego spotkania zaprezentowany zostanie zakres dalszych prac w projekcie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające na terenie powiatu krakowskiego, które chcą podjąć działania na rzecz wzmocnienia integracji pomiędzy NGO i samorządem terytorialnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, telefon, e-mail) na adres: ngo@powiat.krakow.pl

Tagi dla strony:

2014-07-30