Spotkanie w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego


Za nami kolejne spotkanie dotyczące konsultacji społecznych aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Wołosa w spotkaniu wzięli udział

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego,

Piotr Goraj – Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Grzegorz Twardy - Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele: Wody Polskie, Ojców i Ojcowski Park Narodowy, gmin Miasto i Gmina Skała, Sułoszowa, Gmina Zielonki, MGGP S.A. oraz naszego Urzędu.

Na spotkaniu zaprezentowane zostało wstępne opracowanie zlecone przez samorządowców gmin: Wielka Wieś, Skała i Sułoszowa, będące alternatywą do opracowanego przez Wody Polskie zbiornika W_GZW_978 w Prądniku Korzkiewskim.

Wójt Krzysztof Wołos wspomniał, że głównym celem samorządowego opracowania jest kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów na całej długości rzeki Prądnik. Chcemy zaproponować mniejsze zbiorniki przeciwpowodziowe w kilku lokalizacjach, które faktycznie chroniłyby mieszkańców naszych gmin przed podtopieniami a przede wszystkim nie były tak inwazyjne w cenne przyrodniczo tereny OPN-u, jak obecnie zaproponowany zbiornik w Prądniku Korzkiewskim.

Zaproponowane rozwiązania spotkały się z przychylnością dyrektora OPN - Tomasza Gierata.

Dyrektor Wód Polskich – Małgorzata Sikora - zasygnalizowała, że jest pomysł opracowania tzw. Programu dla Prądnika, byłby to program małych, naturalnych zbiorników retencyjnych, który mógłby być finansowany w ramach programu Life. "Z satysfakcją przyjmuję wspólne działania samorządów i Wód Polskich by przygotować koncepcję takich rozwiązań, które wsłuchują się w głos społeczny i w głos potrzeb, które na tym terenie występują.” - podkreśliła Pani Dyrektor.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, jako szef resortu odpowiedzialnego m.in. za zabezpieczenie przeciwpowodziowe ze zrozumieniem przyjął samorządowe propozycje. Minister Andrzej Adamczyk wspomniał, że „sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Prądnik budzi duże emocje i jest szeroko komentowana. Wsłuchując się w trwającą merytoryczną dyskusję i uwzględniając opinie ekspertów, samorządowców, mieszkańców oraz turystów i przyrodników należy z dużą nadzieją przyjąć zaprezentowaną koncepcję budowy mniejszych zbiorników przeciwpowodziowych.”

Pozytywne podejście wszystkich obecnych na spotkaniu stron daje nam tzw. zielone światło do dalszych prac koncepcyjnych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

O kolejnych etapach uzgodnień będziemy Państwa informować.

2021-05-12