Studnia Giebułtów

Studnia Giebułtów

Inwestycję realizuje firma PB SYSTEM Paweł Baran z siedzibą w Krakowie. Termin realizacji: do końca 2020 r. Wartość zadania: 403.440,00 zł brutto. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
I. Budowę sieci wodociągowej
1.Sieć wodociągowa od istniejącej studni głębinowej na działce nr. 47/26 do istniejących zbiorników retencyjnych na działce nr 47/28.
1.1.Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 RC, Dz 160mm PN16
- długość około 1 422 mb.
1.2.Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 11 RC, Dz 90mm PN16
- długość około 2 mb.
1.3.Informacje dodatkowe dotyczące sieci wodociągowej:
- rury łączone metodą zgrzewania doczołowego, ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- zagłębienie dna rurociągu minimum 1,5m,
- zalew wody do istniejącego zbiornika powinien odbywać się od góry do dwóch istniejących komór zbiornika,
- hydranty żeliwne nadziemne DN80 – 2 szt,
- zawór napowietrzająco-odpowietrzający zamontować w studni betonowej DN1200, beton klasy C35/45
1.4.Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy i uporządkowanie terenu działek

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje