Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendia dla uczniów 2021

Szanowni Rodzice,


Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Wielka Wieś, którzy uzyskali średnią z ocen:


dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:  1. a) co najmniej 5,40 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania,

  2. b) co najmniej 5,00 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania oraz:


- tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,


- za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone awansem ze szczebla niższego – za uczestnictwo.


dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej:  1. a) co najmniej 5,20 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, języki obce, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania,

  2. b) co najmniej 5,00 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, języki obce, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania oraz:


- tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,


- za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone awansem ze szczebla niższego – za uczestnictwo.


oraz uczniowie osiągający szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach „Lokalnego Programu Wsparcia Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś” za okres roku szkolnego 2020/2021.


Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Wielka Wieś lub rodzic/opiekun prawny ucznia, uczącego się poza terenem Gminy Wielka Wieś.


Do wniosku należy dołączyć poświadczoną przez wnioskodawcę: kopię świadectwa szkolnego, kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia, kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś do dnia 15 lipca 2021r.


Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Wójta można znaleźć w załączonej uchwale Rady Gminy Wielka Wieś Nr. XXIV/271/2020 z dnia 22 września 2020r.

Tagi dla strony:

2021-06-16